ی Ϙی یԐ / /   ی /  ی / ی ی ǘ

ی ی ѐ ی

ی ی . ی   / ی / Ҡ . ی

ی     ی . ی / ی ی ی ی ی ی

ی ی  /  ی /   ی /   ی ѐ ی / /  ی ی - ی - ǎ - ی  /  یی  ی

ی ی ی ی .

یی ی (plexiglas)